Społeczeństwo na świecie, a więc również w Polsce, coraz bardziej się starzeje. To niezwykle niepokojący trend, albowiem stawia przed nami wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż na tak dużą skalę.

Zgodnie z  badaniami  wskaźnik dzietności w Polsce w 2016 r. wynosi jedynie 1,42 dziecka
 w przeliczeniu na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Jest to jeden z najgorszych wyników na tle państw Unii Europejskiej. Analiza sytuacji w gminie Cieszanów również nie napawa optymizmem.  Już od dłuższego czasu Urząd Stanu Cywilnego przedstawia dane świadczące o tym, iż stale wzrasta liczba osób w wieku powyżej 60 lat, z 1327 w roku 2009 do 1479  w roku bieżącym.  Fakt ten skłania do podejmowania działań  mających zapewnić tym osobom nie tylko odpowiednie zaplecze medyczne, ale także miejsce, gdzie w „jesieni życia” będą mogli spokojnie spędzić czas.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa władze gminy postanowiły zaadaptować istniejący budynek Synagogi na Dom Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie. Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ma to pomóc w  przeciwdziałaniu różnorodnym formom wykluczenia społecznego.

 

 

 

W gminie Cieszanów istnieje 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Budynki, w których się mieszczą,  są na ogół już dosyć wysłużone i wymagają gruntownej modernizacji. Jej przeprowadzenie oznaczałoby zarówno polepszenie warunków nauczania dla dzieci, jak również pracy dla nauczycieli.

Szkoły zostaną włączone do dwóch projektów. Pierwszy z nich przewiduje modernizację techniczną czyli montaż nowych instalacji i przebudowę już istniejących. Drugi projekt, który jednocześnie zmieni strukturę organizacyjną czterech szkół, będzie bardzo korzystny dla mieszkańców, gdyż  zostaną przy  nich utworzone przedszkola.

MATERIAŁ FILMOWY - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

autor: K. Wolańczyk, A. Kaczowrowska          W dniach od 13 do 16 października 2016 roku w Tauron Arenie w Krakowie odbyły się XXIII Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan i Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym. Nasz kraj i jednocześnie Podkarpacie na Mistrzostwach Europy w Karate Fudokan reprezentowała grupa zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSASHI Cieszanów. Karatecy startowali w rożnych grupach wiekowych, począwszy od grupy dzieci, kadetów, juniorów, młodzieżowców, seniorów starszych i weteranów. Najmłodsi karatecy Maciej Wolańczyk i Sebastian Pałczyński mimo wygranych walk w eliminacjach, w następnych rundach musieli niestety uznać wyższość swoich rywali z innych krajów. Dla większości startujących zawodników z UKS MUSASHI Cieszanów był to debiut w zawodach takiej rangi. Poprzez udział w nich karatecy mogli sprawdzić posiadane umiejętności i doskonalić technikę, jak również nabyć doświadczenie w walce ze stresem. Na co dzień trenują pod bacznym okiem sensei Alicji Pałczyńskiej 3 Dan.