Szkoła Podstawowa w Nowym Siole, została zgłoszona do konkursu PODWÓRKO NIVEA. Jedynym warunkiem, aby wybudowano wspaniały plac zabaw dla dzieci jest internetowe głosowanie. Codziennie można oddać (z jednego maila) jeden głos na naszą lokalizację. Głosowanie trwa do 30 czerwca 2016r. W 40 miejscach w Polsce, które zbiorą najwięcej głosów, Nivea wybuduje Podwórko.
A więc: 1) klikamy w poniższy link ->
2) zakładamy konto http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016…
3) logujemy się i oddajemy codziennie jeden głos http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016
LOKALIZACJA- NOWE SIOŁO "PODWÓRKO NIVEA to wyjątkowe Rodzinne Miejsce Zabaw. Wspólnie zadbajmy o to, aby powstało właśnie przy Szkole Podstawowej w Nowym Siole. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP w Nowym Siole proszą o wsparcie w głosowaniu. Poniżej zdjęcia miejsca gdzie umiejscowione było by PODWÓRKO NIVEA.

INFORMACJA

w sprawie składania wniosków na 

Świadczenie Wychowawcze  (PROGRAM RODZINA 500+)

na podstawie ustawy z dnia 11-02-2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195)

 

  • Ø Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy (czyli 1 kwietnia 2016r.) i kończy dnia 30 września 2017r. Podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 (z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).
  • Ø Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Świadczenie będzie przysługiwało do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
  • Ø W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z wyrównaniem.
  • Ø W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego po dniu 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
  • Druki będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie – wydział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pokój nr 4 od dnia 01 kwietnia 2016r.