O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW.

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Cieszanów dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2016,

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza, że do dnia 19 lutego 2016 r. (piątek)

zainteresowani mieszkańcy, wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2016.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

- demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,

- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca

 unieszkodliwienia,

- unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

 Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz podpisaniu umowy.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu” jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.cieszanow.eu lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, (I piętro, pok. Nr 17) oraz u Sołtysów.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 16 - 632 86 79.

 

Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu - PDF

Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu - DOCX

Jednostka OSP Stare Oleszyce jako jedyna z powiatu lubaczowskiego bierze udział w konkursie PKN Orlen „Strażacy na medal”.
Do wygrania są granty finansowe na zakup sprzętu.
 

Głosować mogą wszyscy użytkownicy facebook'a do 21 stycznia 2016 r.
 

Prosimy o oddanie głosu na OSP Stare Oleszyce.

Ponadto prosimy o rozpropagowanie konkursu poprzez umieszczenie poniższego linku na swoim profilu lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej swoim znajomym.

https://apps.facebook.com/strazacy_na_medal/?id=644293735710977

 

     OSP Stare Oleszyce powstała w 1906 r. Liczy 45 członków czynnych. Jednostkę wyróżnia zaangażowanie w pracy z młodzieżą. Od 1995 roku startujemy w zawodach sportowo-pożarniczych różnych szczebli. Przez szereg lat w jednostce działały 4 (obecnie 3) drużyny, które zdobywają czołowe lokaty (MDP chłopców w zawodach wojewódzkich dwukrotnie zdobyła trzecie miejsce). Nasza młodzież aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (2010 r. - etap centralny - Częstochowa). 

OSP Stare Oleszyce