Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

EKO WALENTYNKI Z MCK

 

W 2016 roku w Polsce sprzedano na rynku 600 mln sztuk baterii - czyli ok. 12.500 tys. ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 45% baterii z rynku - czyli ok. 5625 ton. Szacuje się, że w roku 2017 sprzedaż baterii w Polsce wzrośnie, a razem z nią zwiększy się obowiązkowy poziom zbiórki zużytych baterii do ok. 6000 ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów czy rtęć, są odpadami niebezpiecznymi. Powinny być one, zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach.

 Partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

 

 

Autor tekstu: Ewa Zając, pośrednik pracy MCK Cieszanów.

Autor zdjęcia: Małgorzata Kulczycka – Ważna, doradca zawodowy MCK Cieszanów.

 

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.