Urzula Kopeć - Zaborniak - Najlepszym Bibliotekarzem 2016 w Polsce

 

Urszula Kopeć-Zaborniak dba o wygląd i wyposażenie podległych placówek (MBP oraz 3 filie) systematycznie je modernizując i dostosowując do potrzeb użytkowników. W 2016 r. pozyskała budynek po kółku rolniczym, przygotowała dokumentację techniczną modernizacji Filii w Nowym Siole i złożyła wniosek w tej sprawie. Była również odpowiedzialna za realizację projektów związanych z komputeryzacją w/w bibliotek w programie MAK+, wdrożenie nowych usług informacyjnych (strona internetowa, katalog on line, elektroniczna karta biblioteczna, zarządzanie kontem przez czytelnika) oraz digitalizację zbiorów. Urszula Kopeć-Zaborniak współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami zarówno lokalnymi jak i krajowymi. To pozwala jej rozszerzać działania na rzecz mieszkańców, co według  niej jest bardzo ważne. Poza tym stale promuje działalność MBP zarówno w TV Lubaczów, regionalnych gazetach, mediach internetowych, , a jeśli to możliwe także zagranicą. Tak było w marcu 2016 r., kiedy uczestniczyła w programie International Librarians Network, który bibliotekarzom z całego świata umożliwia kontakty zawodowe i wymianę doświadczeń.

Pani Dyrektor aktywnie działa na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego.. Dla rodziców małych dzieci organizowała spotkania na temat prawidłowego rozwoju ich pociech, we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Aby rozwijać czytelnictwo wśród najmłodszych utworzyła Grupy Zabawowe w bibliotece. Ciekawym pomysłem okazało się przeszkolenie seniorów na wolontariuszy tych Grup. Była też inicjatorką „Bajkoterapii na łyżwach”, tj. zajęć z książką na całorocznym, cieszanowskim lodowisku, co przyczyniło się do wzrostu czytelnictwa dzieci. Dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych dostępem do nowych technologii organizowała zajęcia na tabletach prowadzone szkołach i bibliotece. Ponadto, z jej inicjatywy, w maju 2016 r., MBP w Cieszanowie wzięła udział w projekcie „FabLab w drodze”, który wdrożyła i dofinansowała Fundacja Orange. Pozwala on, w oparciu o mobilną, odpowiednio wyposażoną pracownię, prowadzić warsztaty programowania, projektowania i budowy modeli w technologii 3D, pokazując jak łączyć nowoczesne technologie z tradycyjnymi metodami wykonywania przedmiotów.

Prowadziła również wiele innych projektów i akcji, aby jak biblioteka stała się miejscem radosnym i przyjaznym dla ludzi.