Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

W Y K A Z z dnia 29-09-2017

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 29-09-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna  pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Miejscowość

Uwagi

1.

534/1

0,2137

PR1L/00039273/2

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

45 677,22 zł

Nowe Sioło

Nieruchomość niezabudowana

2.

534/2

0,2138

PR1L/00039273/2

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

48 222,09 zł

Nowe Sioło

Nieruchomość niezabudowana

3.

534/3

0,2155

PR1L/00039273/2

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

45 078,00 zł

Nowe Sioło

Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 14-11-2017 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dnia 24-10-2017 r.

 

Cieszanów, dnia 29-09-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi Nowe Sioło

oraz stronie internetowej urzędu.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.