Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

W Y K A Z z dnia 24-11-2017

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 24-11-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

L.p.

Nr działki

Łączna  pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena  nieruchomości

Miejscowość

Opis nieruchomości

1.

1792/43

0,7761

PR1L/00030479/3

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

148 600

Dachnów

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo- biurowym, budynkiem magazynowym, budynkiem składowym i budynkiem CPN wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 10-01-2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia
20-12-2017 r.

 

Cieszanów, dnia 24-11-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.