Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka


  

Ogłoszenie w ramach II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017r. zostały złożone 6 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Koło terenowe nr.9

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Cieszanów

„Pokonaj cukrzycę – bądź świadomy”

800,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce - Żukowie

„Nie odpuszczamy aktywnie żyjemy”

 1405,60 zł

3

Stowarzyszenie Animacji i Kultury Pogranicza „Folkowisko”

„Warsztaty Eko Gorajec”

5227,00 zł

 

W ramach kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Gminne Stowarzyszeni Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie

„Wieczór andrzejkowy”

3400,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych”

1800,00 zł

3

Stowarzyszenie Zwykłe „Seniorki z wigorem”

„Promowanie kultury i tradycji lokalnej”

3120,00 zł

 

 

Informacja

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz ich Rodzin / Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie  złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego  Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych imprez : Warsztaty ziołowe w Folwarkach.  Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.