Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Informacja

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz ich Rodzin / Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie  złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego  Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych imprez : Warsztaty ziołowe w Folwarkach.  Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

             Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017r. zostały złożone 7 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna Folwarki   

Dzień lokalnych bohaterów w Gminie Cieszanów

4 000,00 zł

2

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Cieszanów 

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych jako forma integracji i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu

8 000,00 zł

3

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 9

Profilaktyka – czy jesteś zdrowy

600,00 zł

4

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko

Festiwal Folkowisko 2017 – Cuda Wianki

7 000,00 zł

 

 

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Seniorki z wigorem  

Młodzież a seniorzy pokonywanie barier pokoleniowych  

2 700,00 zł

 

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

Aktywizowanie lokalnej społeczności

1 850,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy MUSASHI

Obóz kondycyjno-wypoczynkowy jako forma profilaktyki uzależnień i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

9 000,00 zł

 

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich  złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji: Warsztaty „ każdy może być artystą"  Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania. Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.