Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie złożyła ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego Programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień w tym programy propagowania zdrowego stylu życia obejmujące zajęcia profilaktyczno – wychowawcze a także edukacyjno - integracyjne : „Aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież" Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

Treść Ogłoszenia

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe nr 9 w Cieszanowie złożyła ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie inicjatyw szczególnie osób starszych służącym integracji oraz aktywnym formom spędzenia wolnego czasu : „spotkanie andrzejkowe dla seniorów chorych na cukrzycę" Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w
terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania. Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.