Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji";

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji";

c)      bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w godzinach pracy Urzędu.

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r. o godz. 10:00. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
  2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 21.12.2016 r. w następujących formach:

-       na stronie podmiotowej miasta i gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net);

-       na stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org);

-       na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl);

-       w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów.

             Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem,
tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 28.12.2016 r.:

-          w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

-          w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org), na stronie informacyjnej dotyczącej przebiegu procesu rewitalizacji (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 25.01.2017 r.
o godz. 10:00.

Podczas spotkania przedstawione została propozycja zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag/wniosków.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

         Z poważaniem

        Zdzisław Zadworny

    Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.