Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Ogłoszenie Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

ZARZĄDZENIE NR 59 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz powołania Komisji Konkursowej

 Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 roku ,poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2014 roku , poz. 1202 )

Oraz Uchwały Nr II/14/2014Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

 Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie zarządza co następuje :

 § 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

 § 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

 W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową

w składzie :

 1.Adam Zaborniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie przewodniczący komisji

2. Andrzej Szymanowski - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie

3. Stanisław Myśliwy - Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Rady Miejskiej w

w Cieszanowie

4. Piotr Bielko –Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie w

Cieszanowie

5. Urszula Duda - Rzecznik praw pracowniczych

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. .

Czytaj więcej...

Cerkiew i synagoga w Cieszanowie odzyskują dawny blask

Krótki reportaż Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów LINK

11. Weekend Polska Biega

Podkategorie

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.