Cieszanów, dnia 30 sierpnia 2018 r.

GPiMK.7145.4.2018

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w najem

 

              Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaż niżej wymienionej nieruchomości:

Oznaczenie wg księgi wieczystej

PR1L/00039863/5

Numer ewidencyjny działki gruntu

612/138, 612/137

Położenie nieruchomości

Nowy Lubliniec, ul. Osiedlowa 42/1

Powierzchnia

Powierzchnia lokalu: 51,19m²

Powierzchnia piwnicy: 13,86 m²

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w skład którego wchodzi m.in. lokal nr 1 składający się z dwóch  pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal socjalny

Okres obowiązywania umowy

Lokal wolny z dniem 1.10.2018r.

Wysokość czynszu

Lokal socjalny: 1,20 zł/1 m² w stosunku miesięcznym

Termin wnoszenia opłat

Czynsz wnosi się do 15 - go dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz zmieniony zostanie w momencie zmiany obowiązującego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
 tj. od dnia 30 sierpnia 2018 r. do dnia  22 września 2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1 oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej www.cieszanow.eu

 

Zamieszczono na stronie www.cieszanow.eu

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie

w dniu 30.08.2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                               Zdzisław Zadworny